top of page
Hvorfor er god akustikk viktig?

Det er tett sammenheng mellom trivsel på arbeidsplass eller skole, og et godt innemiljø. Innemiljøet er i hovedsak avhengig av inneklima, lys og akustikk, og det vanlige problemet i moderne bygg er ofte for mye romklang. Harde flater kaster lydene tilbake, og øker støynivået og vi må konsentrere oss mer for å høre hva som blir sagt.

Kort sagt bruker vi mer energi i et rom med dårlig akustikk, og det skaper stress og reduserer konsentrasjonen. 

Løsningen er å bygge absorberende flater på vegger og tak, slik at lydene absorberes riktig. Å være i et rom med god akustikk føles godt og gir utgangspunkt for samarbeid eller læring.  

Akustikk i klasserom

For akustikk i klasserom er det viktig å fokusere på tale, slik at lærerens stemme rekker helt til bakerste rad. Samtidig skal andre lyder dempes godt. Det er derfor viktige med gode lydabsorbenter bakerst i klasserommet.

Behovet for lyddempende tiltak er større for de minste klassetrinnene. 

 

Høy romklang i klasserom skaper stress, reduserer konsentrasjonsevnen og og urolig elever. Barna vil heve stemmen for å bli hørt og resultatet er dårligere grunnlag for læring.

Acutec fiber plater i klasserom.jpeg
God akustikk i barnehager

I barnehager er det enda viktigere å dempe lyd, spesielt de høye frekvensene fra lek og barnestemmer. Behovet avhenger av innredningen i rommet, og rom med harde møbler og store veggflater har større behov for akustiske materialer. 

Det skal vanskelig gjøres i en barnehage å dempe romklang for mye, da et godt dempet rom i vil gi et roligere innemiljø, som i de fleste tilfeller er ønskelig.

Barn leker gjerne i mindre grupper og det er ikke behov for at lydene skal bære fra den ene enden av rommet til den andre. Valg av riktige materialer vil ha stor påvirkning på om barna leker rolig og er tilfredse, eller om det er støy og stress, som gjør både barn og voksne slitne.

Bruk gjerne fargerike og spennende akustikkplater som skaper et kreativt og lekent innemiljø, samtidig som de gir god demping av uønskede frekvenser.

Acutec baffelhimling lydabsorbent hexagonal.png
Akustikk på kontoret og møterom

God akustikk på kontorlandskap er viktig for å gi konsentrasjon samtidig som samtaler og uformelle møtene kan skje uten å forstyrre kollegaer. Spesielt i åpne landskap må det sikres med best mulig demping av lyd gjennom lokalet. Hele himlingen bør ha gode lydabsorbenter i tillegg til dempende skillevegger.

God akustikk er svært viktig i rom for videokonferanse.

Når videokonferanser har blitt mer og mer aktuelt er det viktigere enn før å sikre god akustikk i disse møterommene. PC-en har dårligere evne til å skille støy fra tale, og overfører alle lyder likt. Uønsket romklang fanges opp av mikrofonen sammen med tale og gir dårligere lyd.

Det forbrukes dessuten datakraft på å overføres støy, og dette vil svekke kvaliteten på lyd og bilde ytterligere.

 

Resultatet av dårlig akustikk i møterommet er at budskapet blir svekket , tilhørere blir fortere slitne og mindre, og verdien av møtene reduseres.

bottom of page